1. خانه
  2. مستندات
  3. شروع کار با نرم افزار
  4. ماژول مسئولان

ماژول مسئولان

پیکربندی مسئولان در CRM و بررسی امکانات آن

یکی از قابلیت های منحصر در Loyal Axis CRM ایجاد انواع مسئول برای پروفایل و سایر فرم های شخصی سازی شده میباشد، با این سیستم میتوانیم کلیه اطلاعات و امور را برای نقش های کاربری مختلف طبقه بندی کنیم.

در این جلسه نحوه پیکربندی این ماژول به همراه امکاناتی که در اختیار ما برای سیستم سازی میگذارد را با هم مرور میکنیم.

جلسه تکمیلی (سناریو خاص)

در صورتی که قصد آنالیز عملکرد مسئولان پروفایل را بر اساس یک معیار (فیلد دلخواه) را دارید، این جلسه آموزشی را مشاهده کنید
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله 1 خیر

How can we help?