سیستم تیکت پشتیبانی

سریع ترین راه برای ارائه پشتیبانی با کیفیت و سریع، سیستم تیکت پشتیبانی میباشد. با امکاناتی که برای شما تعبیه کرده ایم میتوانید این سیستم را برای مشتریان خود راه اندازی کنید

دپارتمان های مختلف

ایجاد سریع تیکت از پروفایل

الویت بندی تیکت ها

پیوست فایل به تیکت

وضعیت های مختلف

پیام های اطلاع رسانی (ایمیل/پیامک)

هماهنگ با پنل کاربری ووکامرس

سطوح دسترسی برای کارشناسان

جزء رویدادهای برنامه خودکار

ذخیره یادداشت برای تیکت

مشاهده خلاصه اطلاعات سفارش

تصاویری از محیط تیکت پشتیبانی در CRM

معرفی سایر امکانات La24CRM