کانبان ابزاری ویژه برای مدیریت کارها

با این ابزار می توانید پروژه های خود را با روش اسکرام مدیریت کنید و همچنین با چیدمان و اولویت بندی کارها برای بخش های مختلف از فراموشی کارها جلوگیری کرده و دقت انجام کارها را افزایش دهید.

برخی از ویژگی های کانبان در CRM

بینهایت

بینهایت کانبان و یا ستون ایجاد کنید برای هر دپارتمان از انبارداری، تحقیق و بازاریابی، فروش و ... کانبان ایجاد کنید

لینک به

در کارت ها خیلی سریع به پروفایل و فرم پیوست شده مراجعه کنید

کانبان های خصوصی و عمومی

برای کانبان ها انواع سطوح دسترسی را تعریف کنید و یا کلا آن را خصوصی کنید

انواع اطلاعات در کارت

هر نوع اطلاعاتی را از قبلی درصد انجام کار، موعد، تاریخ شروع و ... را ذخیره کنید

شخص سازی

برد اسکرام خود را میتوانید به صورت دلخواه با ستون ها و رنگ بندی متفاوت ایجاد کنید

آرشیو

ستون ها و یا برد را هر زمان که خواستید آرشیو کنید و یا مجدد آن را بازگردانی کنید

به روزرسانی خودکار

به‌روزرسانی خودکار کانبان در صورت تغییر توسط افراد دیگر

ایجاد کارت خودکار و دستی

شما بر اساس برنامه های خودکار و یا به صورت دستی از طریق فرم ها و پروفایل میتوانید کارت جدید در کانبان ایجاد کنید

تصاویری از محیط کانبان

معرفی سایر امکانات La24CRM