سرنخ ها را تا تبدیل به مشتری مدیریت کنید ...

سرنخ های یک سیستم، فرصت نقدشوندگی کسب و کار شماست آن ها را به بهترین شکل مدیریت کنید .

Icon

اطلاعات دلخواه

ذخیره هر نوع اطلاعاتی برای سرنخ همچون: نحوه ایجاد، مسئول پیگیری و هر فیلد دلخواه دیگر

Icon

ارسال پیامک و ایمیل خودکار

باایجاد سرنخ، پیام های خودکار از پیش تعیین شده در توالی زمانی مختلف ارسال کنید

Icon

جست و جوی پیشرفته

یافتن سرنخ ها بر اساس فیلدهای دلخواه

Icon

مجوزهای دسترسی

اعمال مجوزهای دسترسی برای پرسنل سیستم جهت دسترسی به اطلاعات سرنخ و مشتری

Icon

نرخ تبدیل

گزارش سرنخ ها ایجاد شده در بازه زمانی دلخواه و محاسبه نرخ تبدیل آن ها

Icon

تبدیل به مشتری

تبدیل سرنخ به مشتری و انتقال اطلاعات به صورت سیستمی

Icon

شناسایی خودکار

شناسایی خودکار سرنخ های تبدیل شده به مشتری در توالی زمانی دلخواه (بر اساس ایمیل، شماره تماس، آدرس سایت )

Icon

شناسایی سرنخ های تکراری

شناسایی خودکار سرنخ های تکراری در سیستم در توالی زمانی دلخواه

تصاویری از قابلیت های مدیریت سرنخ در LoyalAxis CRM

معرفی سایر امکانات LoyalAxis CRM