پایگاه دانش

قابلیت پایگاه دانش به کاربران شما این امکان را می دهد که به سرعت و آسانی به پاسخ های خود دسترسی پیدا کنند و نیازی به تماس با پشتیبانی نداشته باشند.

فیدبک

به کاربران امکان ثبت فیدبکر را برای تولید راهنماهای بهتر بدهید

دسته بندی ها

به دلخواه دسته های متفاوت بسازید و راهنما های هر بخش را تفکیک کنید

کامنت

میتوانید کامنت گذاری برای راهنماها را فعال و یا غیرفعال کنید

تگ ها

برای هر راهنما تگ بزنید و جست و جوی آن ها را برای کاربران راحت تر کنید

سازگار با صفحه سازها

محتوای راهنماها را با صفحه سازهایی مثل المنتور یا ویژوال بیلدر بسازید

تصاویری از پایگاه دانش در La24CRM

معرفی سایر امکانات La24CRM