1. خانه
  2. مستندات
  3. شروع کار با نرم افزار
  4. ماژول هماهنگی با فرم سازها

ماژول هماهنگی با فرم سازها

هماهنگی با افزونه e-Form (جمع آوری سرنخ فروش + مدیریت پیام های ورودی)

در این ویدیو شیوه ایجاد یک فرم در افزونه e-form و نحوه اتصال آن با CRM را آموزش خواهیم داد. همچنین با تکمیل فرم قصد ما تولید سرنخ فروش است بنابراین تنظیمات مربوطه را انجام و سپس فرم های دریافتی را از طریق CRM بررسی خواهیم کرد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله خیر

How can we help?