1. خانه
 2. مستندات
 3. شروع کار با نرم افزار
 4. ماژول شخصی سازی CRM

ماژول شخصی سازی CRM

این قابلیت از سیستم بسیار کلیدی میباشد. در این بخش، این ماژول به صورت کامل معرفی و آموزش داده میشود.

قسمت اول: معرفی ماژول شخصی سازی CRM

در این ویدیو موارد زیر را بررسی می کنیم:

 • نگاه کلی به امکانات ماژول شخصی سازی
 • شخصی سازی پروفایل
 • ایجاد فرم های دلخواه

قسمت دوم: شخصی سازی پروفایل

در این ویدیو موارد زیر را بررسی می کنیم:

 • تنظیمات گروه ها
 • ایجاد یک فیلد
 • فیلد از نوع لیست سفارشی و تنظیمات مربوط به آن
 • کلید ذخیره سازی
 • تغییرات پس از ایجاد فیلد
 • جست و جو بر اساس فیلدهای دلخواه
 • نکات تکمیلی

قسمت سوم: ایجاد فرم های دلخواه و برقراری ارتباط آن ها با پروفایل

در این ویدیو موارد زیر را بررسی می کنیم:

 • کارایی فرم های دلخواه
 • عملکرد فرم های دلخواه
 • ایجاد فرم
 • تنظیمات فرم
 • وضعیت های فرم
 • فیلدانتخاب کاربر در فرم
 • فیلد انتخاب سرنخ در فرم
 • برقراری ارتباط با پروفایل
 • هماهنگ سازی با سایر ماژول ها
 • نکات تکمیلی
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ بله 2 خیر

How can we help?