برنامه های خودکار

برنامه های خودکار در رویدادهای مختلف اجرا میشوند تا عملیاتی را انجام دهند. این عملیات و رویدادها، مختلف هستند و هر یک میتواند تاثیر بسزایی در سیستم فروش، کسب رضایتمندی مشتریان ، ارائه خدمات بهتر و … شما را یاری نمایند.

در ضمن این ابزار موجب کاهش هزینه های سازمانی نیز می گردد. با هم قابلیت های آن را بررسی می کنیم.

رویدادها در برنامه خودکار

پس از ایجاد سرنخ فروش
با یک سناریو و مدل فروش قدرتمند، سرنخ های خود را به مشتری تبدیل کنید، بگذارید با یک مثال توضیح دهیم:
روز اول پیامک خوش آمد گویی، روز دوم ارسال کاتولوگ محصولات و فیلم معرفی به ایمیل، روز سوم تماس یک کارشناس فروش با آن مشتری، روز 21 ام تماس پیگیری و ......
تنظیم شیوه فروش برعهده مدیر و اجرای آن برعهده CRM است
پس از ایجاد مشتری
ارائه خدمات بهتر به یک مشتری پس از خرید یعنی تبلیغات دهان به دهان و فروش مجدد که این موارد نیازمند مدلی قوی جهت حفظ مشتری است
با ابزاری قدرتمند و خودکار مشتریان خود را حفظ کنید
پس از تغییر وضعیت سفارش ووکامرس
زمانی که یک سفارش ثبت میشود چه برنامه ای دارید؟ آیا باید انبار دار مطلع شود؟ میخواهید به فرد خاصی پیامی ارسال شود؟ آیا پیام ها برای خریداران از محصولات متفاوت، فرق میکند؟ آیا پس از خرید میخواهید به آن مشتری پشتیبان اختصاص دهید؟ همه این سناریو ها و خیلی بیش تر با این برنامه خودکار پوشش داده میشود
پس از ثبت تیکت
پشتیبانی قوی یعنی آسودگی خاطر مشتری و در نهایت حک شدن در ذهن آن مشتری، پس با ابزارهایی سرعت پاسخگویی و اطلاع رسانی را افزایش دهید

اتفاق ها در برنامه خودکار

ایمیل / پیامک

به فرد/گروه خاص پیام دلخواه خود را ارسال کنید

تیکت

سازگار با افزونه تیکت La24 برای هر فرد/گروه تیکت دلخواه خود را ایجاد کنید

کارت جدید

یک کارت جدید در برد دلخواه خود ایجاد و از آن جا پیگیری کنید

پیگیری

یک پیگیری جدید با عنوان و شرح دلخواه ایجاد کنید

تخصیص مسئول

به صورت تصادفی و یا متوازن مسئول اختصاص دهید

شرط ها در برنامه خودکار

شما بر اساس داده های مختلف مثل جنسیت، نحوه آشنایی و یا سفارشات مشتری میتوانید اجرای برنامه را محدود کنید، پیشنهاد میشود جهت آشنایی بیشتر تصاویر ضمیمه شده را مشاهده فرمایید

تصاویری از تنظیمات برنامه های خودکار در CRM

معرفی سایر امکانات La24CRM