افتتاحییه

خوشحاليم كه امروز بستر ما آماده شده است و ميتوانيم نرم افزاری كه سال ها توسعه آن زمان برده است را به جامعه جهانی ارائه كنيم. كار ما تمام نشده است. خبرهای خوبی برای اطلاع رسانی داریم.
تیم ما 24 ساعته در حال تلاش است تا بتوانیم خدماتی شایسته برای کسب و کارهایی که زیرساخت فروششان بر پایه افزونه La24CRM میباشد را ارائه کنیم.

همواره منتظر انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان از راه های ارتباطی هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *